Dao động của một vật là tổng hợp...

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phư...

0
Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số có phương trình \[{{x}_{1}}=4,8\cos \left( 10\sqrt{2}t+\frac{\pi }{2} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( 10\sqrt{2}t+\pi \right)\,cm\]. Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng là \[0,3\sqrt{6}\,m/s\]. Biên độ A2
6,4 cm.3,2 cm.3,6 cm.7,2 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3,6 cm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP