Đâu là nguyên tăc hoạt động của LHQ...

Đâu là nguyên tăc hoạt động của LHQ.

0
Đâu là nguyên tăc hoạt động của LHQ.
Tiêu diệt tận gốc CNPX Đức và Nhật. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới , phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP