Hội Nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh...

Hội Nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào?

0
Hội Nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào?
Từ ngày 4 đến 14 – 2 – 1945. Từ ngày 4 đến 12 – 2 – 1945. Từ ngày 2 đến 14 – 2 – 1945. Từ ngày 2 đến 12 – 2 – 1945.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Từ ngày 4 đến 12 – 2 – 1945.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP