Nội dung nào sau đây không phải là...

Nội dung nào sau đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị...

0
Nội dung nào sau đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta?
Tiêu diệt tận gốc CNPX Đức và CNQP Nhật. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.Thành lập tổ chức LHQ.Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. Thành lập khối đồng minh chống phát xít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thành lập khối đồng minh chống phát xít.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP