Dãy các chất đều có khả năng tham...

Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung d...

0
Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nónglà:
nilon-6,6; nilon-6; amilozơ.polistiren; amilopectin; poliacrilonitrin.tơ visco; tơ axetat; polietilen.xenlulozơ; poli(vinyl clorua); nilon-7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
nilon-6,6; nilon-6; amilozơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP