Để hòa tan hoàn toàn 7 2 gam...

Chương 5: Hiđro - Nước Để hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M hó...

0
Chương 5: Hiđro - Nước

Để hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M hóa trị II thì cần dùng hết 200ml dung dịch axit HCl 3M. Xác định tên kim loại M đem dùng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Phản ứng: M + 2HCl → MCl2 + H2↑ (1)

Theo (1) → nM = 1/2 nHCl = 1/2 x 0,2 x 3 = 0,3 (mol)

Nguyên tử khối của M là 7,2/0,3 = 24: magie (Mg).

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP