Điểm sáng A đặt trên trục chính của...

Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30 ...

0
Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30 cm. Chọn trục tọa độ \[Ox\] vuông góc với trục chính của thấu kính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng O theo phương của trục \[Ox\]. Biết phương trình dao động của A và ảnh \[{A}'\]của nó qua thấu kính được biểu diễn bởi đồ thị như hình vẽ bên (\[{{x}_{A}}\] biểu diễn bằng đường nét liền, \[{{x}_{{{A}'}}}\] biểu diễn bằng đường nét đứt). Khoảng cách lớn nhất giữa điểm sáng A và ảnh \[{A}'\] của nó khi điểm sáng A dao động có giá trị gần đúng là
31,6 cm.25 cm.37,5 cm.41,2 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Từ đồ thị ta xác định được A' và A dao động cùng pha nhau và A' lớn gấp đôi A → thấu kính là hội tụ và ảnh A' thu được là ảnh ảo. → d' = –2d = –2.30 = –60 cm. → Khoảng cách giữa vật và ảnh theo phương của trục chính là là Δd = 30 cm. → \[{{d}_{max}}=\sqrt{\Delta {{d}^{2}}+\Delta {{A}^{2}}}=\sqrt{{{30}^{2}}+{{10}^{2}}}=31,6\]cm. → Đáp án A

31,6 cm.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP