Điểm tương đồng và cũng là quyết định...

Điểm tương đồng và cũng là quyết định quan trọng nhất của Hội nghị Ba...

0
Điểm tương đồng và cũng là quyết định quan trọng nhất của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 – 1939 và tháng 5 – 1941 là
thành lập Chính phủ dân chủ cộng hòa thay cho chính quyền Xô viết.tịch thu ruộng đất của bọn thực dân, phong kiến, chia cho dân cày nghèo. thay đổi hình thức mặt trận dân tộc thống nhất để giải quyết nhiệm vụ dân tộc. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm thời gác lại các nhiệm vụ khác.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm thời gác lại các nhiệm vụ khác.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP