Điều kiện khách quan nào tạo thuận lợi...

Điều kiện khách quan nào tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á đứng l...

0
Điều kiện khách quan nào tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á đứng lên giành độc lập năm 1945?
Sự đoàn kết và quyết tâm chủ nhân dân các nước Đông Nam Á.Đức đầu hàng, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.Nhật Bản đầu hàng đồng minh, các nước thực dân cũ chưa kịp quay trở lại.Nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đã giành được độc lập và chủ quyền quốc gia.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nhật Bản đầu hàng đồng minh, các nước thực dân cũ chưa kịp quay trở lại.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP