Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có...

Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành được cải cách Minh ...

0
Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành được cải cách Minh Trị?
Tầng lớp quý tộc có ưu thế chính trị lớn và có vai trò quyết định. Xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản. Chế độ Mạc Phủ bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị nắm quyền. Giai cấp tư sản ngày càng trưởng thành và có thế lực về kinh tế.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chế độ Mạc Phủ bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị nắm quyền.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP