Differently from English taught to all Vietnamese students...

Differently from English taught to all Vietnamese students, Chinese a...

0
Differently from English taught to all Vietnamese students, Chinese and Russian have been made optional languages taught at secondary schools in Vietnam.
compulsoryimportantcomfortablenecessary

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
compulsory

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP