Below...

Below are (A) some pieces of advice that can help you reduce (B) the ...

0
Below are (A) some pieces of advice that can help you reduce (B) the feeling of pressure and creating (C) a good impression on (D) your interviewer.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP