Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ...

Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ Ở NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂ...

0
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ Ở NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂM
(Đơn vị: triệu ha)

Nguồn: Niên giám thống kê 2016.
Nhận định đúng với sự biến động diện tích rừng nước ta là
diện tích rừng nước ta tăng nhưng độ che phủ giảm. diện tích rừng và độ che phủ nước ta giảm ở giai đoạn 1943-1983 và tăng lại đến 2015.diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta tăng lên. mặc dù diện tích rừng đang tăng nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
diện tích rừng và độ che phủ nước ta giảm ở giai đoạn 1943-1983 và tăng lại đến 2015.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP