Tiến hành các thí nghiệm sau: 1 Cho...

Tiến hành các thí nghiệm sau:(1) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch...

0
Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.
(2) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2.
(3) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2.
(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.
(5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3.
(6) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch FeCl3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?
3.6.4.5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP