Cho các phát biểu sau: 1 Độ dinh...

Cho các phát biểu sau: 1.Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằn...

0
Cho các phát biểu sau:
1.Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % P2O5 tương ứng với lượng photpho trong thành phần của nó .
2.Supe photphat kép có thành phần gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
3.Phân đạm có độ dinh dưỡng được đánh giá bằng % K2O .
4.NPK là phân bón chứa ba thành phần N , P , K .
5.Amophot là phân bón chứa hai thành phần NH4H2PO4 và (NH4)2 HPO4.
6.Phân urê được điều chế bằng phản ứng giữa CO và NH3.
Số các phát biểu đúng là
4.5.3.2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP