Đốt cháy hoàn toàn 40 ml hơi hợp...

Đốt cháy hoàn toàn 40 ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm C, H, O) cần ...

0
Đốt cháy hoàn toàn 40 ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm C, H, O) cần vừa đủ 260 ml khí O2, thu được 400 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), còn lại 200 ml khí Z. Biết các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Số đồng phân đơn chức của X không tham gia phản ứng tráng gương là
138.14.9.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
9.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP