Cho các sơ đồ phản ứng sau :a...

Cho các sơ đồ phản ứng sau :a) E + H2O \[\xrightarrow{{xt}}\] G b) X ...

0
Cho các sơ đồ phản ứng sau :
a) E + H2O \[\xrightarrow{{xt}}\] G
b) X + O2 \[\xrightarrow{{xt}}\] Z
c) E + Z \[\xrightarrow{{xt}}\] F
d) F + H2O \[\xrightarrow{{{H^ + }}}\] Z + G.
Điều khẳng định nào sau đây đúng
Các chất X, Z, E, F, G đều có nhóm chức -CHO trong phân tử.Các chất X, Z, E, F, G đều phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3.Các chất X, Z, E, F, G đều có cùng số C trong phân tử.Chỉ có X,Z,F và E đều có cùng số hiđro.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Các chất X, Z, E, F, G đều phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP