Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển...

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

1
Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của
các ion âm ngược chiều điện trường.các ion dương cùng chiều điện trường.các prôtôn cùng chiều điện trường.các êlectron tự do ngược chiều điện trường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
các êlectron tự do ngược chiều điện trường.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP