Đồng tiền chung châu Âu EURO chính thức...

Đồng tiền chung châu Âu (EURO) chính thức được sử dụng ở nhiều nước E...

0
Đồng tiền chung châu Âu (EURO) chính thức được sử dụng ở nhiều nước EU vào thời gian nào?
1-1-2002 1-1-1995 1-1-1999 1-1-2000

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1-1-2002

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP