Bốn “con rồng” kinh tế của châu Á...

Bốn “con rồng” kinh tế của châu Á gồm:

1
Bốn “con rồng” kinh tế của châu Á gồm:
Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan và Ma Cao.Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo và Thái Lan.Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan và Xingapo.Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công và Xingapo.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan và Xingapo.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP