Luận cương chính trị 10 1930 của Đảng...

Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định ...

0
Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là?
Nông dân.Công nhân.Tư sản dân tộc.Tiểu tư sản trí thức.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Công nhân.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP