Hiến pháp Liên Bang 12 – 1993 quy...

Hiến pháp Liên Bang (12 – 1993) quy định thể chế chính trị nước Nga là?

0
Hiến pháp Liên Bang (12 – 1993) quy định thể chế chính trị nước Nga là?
Dân chủ Đại nghị.Quân chủ Lập hiến.Tổng thống Liên Bang.Cộng hòa Liên Bang

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tổng thống Liên Bang.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP