Biến đổi lớn nhất của khu vực Đông...

Biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ...

0
Biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là?
Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Hầu hết các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.Nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp và Mĩ.Nhiều nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hầu hết các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP