Trong đường lối cải cách của Trung Quốc...

Trong đường lối cải cách của Trung Quốc (1978) lấy phát triển lĩnh vự...

0
Trong đường lối cải cách của Trung Quốc (1978) lấy phát triển lĩnh vực nào làm trung tâm?
Văn hóa.Giáo dục.Kinh tế.Chính trị.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kinh tế.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP