Ý nào dưới đây không phải là nguyên...

Ý nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợ...

0
Ý nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp quốc?
Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc.Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.Duy trì hòa bình an ninh thế giới.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Duy trì hòa bình an ninh thế giới.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP