Đốt cháy hoàn toàn một este X no...

Đốt cháy hoàn toàn một este X no, mạch hở bằng O2 (vừa đủ). Sản phẩm ...

0
Đốt cháy hoàn toàn một este X no, mạch hở bằng O2 (vừa đủ). Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O trong đó khối lượng CO2 gấp 3,055 lần khối lượng của H2O và số mol của CO2 sinh ra bằng số mol của O2 đã phản ứng. Đun nóng 15,84 gam X với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 18,0 gam muối và ancolY.Công thức cấu tạo của Y là
C2H4(OH)2.CH3OH.C2H5OH.C3H6(OH)2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

nCO2 = nO2 X có dạng của cacbohidrat Cn(H2O)m hay CnH2mOm. Số nhóm chức este = m ÷ 2 ||► Este X no, hở k = πC=O = 0,5m.

số H = 2 × số C + 2 2k 2m = 2n + 2 – m.

Lại có: mCO2 = 3,055.mH2O nCO2 = 1,25.nH2O n = 1,25m

Giải hệ có: n = 5; m = 4 C5H8O4 nX = 0,12 mol.

nNaOH = 0,12 × 2 = 0,24 mol. Bảo toàn khối lượng: mY = 7,44(g).

► Gọi n là số nhóm chức của Y nY = 0,24 ÷ n MY = 31n.

n = 2; MY = 62 Y là C2H4(OH)2.

C2H4(OH)2.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP