Cho các cặp dung dịch sau: 1 Na2CO3...

Cho các cặp dung dịch sau: (1) Na2CO3 và AlCl3; (2) NaNO3 và FeCl2; (...

0
Cho các cặp dung dịch sau: (1) Na2CO3 và AlCl3; (2) NaNO3 và FeCl2; (3) HCl và Fe(NO3)2; (4) NaHCO3 và BaCl2; (5) NaHCO3 và NaHSO4. Số cặp xảy ra phản ứng trộn các chất trong các cặp đó với nhau ở nhiệt độ thường là
4 cặp.3 cặp.5 cặp.2 cặp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Có tất cả 3 cặp đó là cặp (1), (3), và (5).

Cặp 1: Na2CO3 AlCl3.

3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl

Cặp 3: HCl và Fe(NO3)2.

3Fe2+ + 4H+ + NO3 → 3Fe3+ + NO↑ + 2H2O

Cặp 5: NaHCO3 NaHSO4.

NaHCO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O.

=> Chọn B
3 cặp.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP