Cho 200 ml dung dịch H2SO4 0 01...

Cho 200 ml dung dịch H2SO4 0,01 M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH ...

0
Cho 200 ml dung dịch H2SO4 0,01 M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH C (M) thu được dung dịch có pH = 12. Giá trị của c là
0,01 M.0,02 M.0,03 M.0,04 M.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

pH = 12 [OHdư] = 1012-14 = 0,01M nOH = (0,2 + 0,2) × 0,01 = 0,004 mol.

H+ + OH → H2O nNaOH = 0,004 + 0,2 × 0,01 × 2 = 0,008 mol c = 0,04M chọn D.
0,04 M.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP