Cho các chất: but-1-en but-1-in buta-1 3-đien vinylaxetilen...

Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobu...

0
Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, propin. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?
5.6.34

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Công thức cấu tạo cảu butan là CH3–CH2–CH2–CH3.

+ Xét CTCT của các chất trước và sau khi + H2 dư xúc tác Ni ta có:

But-1-en Û CH2=CH–CH2–CH3 + H2 → CH3–CH2–CH2–CH3. Chọn.

But-1-in Û CH≡C–CH2–CH3 + 2H2 → CH3–CH2–CH2–CH3. Chọn.

Buta-1,3-đien Û CH2=CH–CH=CH2 + 2H2 → CH3–CH2–CH2–CH3. Chọn.

Vinylaxetilen Û CH≡C–CH=CH + 3H2 → CH3–CH2–CH2–CH3. Chọn.

Isobutilen Û CH2=C(CH3)–CH3 + H2 → CH3–CH(CH3)–CH3 Loại.

Propin Û CH≡C–CH3 + 2H2 → CH3–CH2–CH3 Loại.

=> Chọn D

4

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP