Nhận xét nào dưới đây không đúng về...

Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni?

0
Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni?
Muối amoni kém bền với nhiệt.Tất cả muối amoni tan trong nước.Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.Dung dịch của các muối amoni luôn có môi trường bazo.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
D sai do NH4+ + H2O NH3 + H3O+ muối amoni thường có môi trường axit chọn D.
Dung dịch của các muối amoni luôn có môi trường bazo.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP