Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp...

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồn...

0
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu đun nóng cùng lượng hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng của ete thu được là
6,45 gam.5,46 gam.7,40 gam.4,20 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

nCO2 = 0,3 mol < nH2O = 0,55 mol. Mà X tách nước tạo ete.

X gồm các ancol no, đơn, hở nOH = nX = 0,55 - 0,3 = 0,25 mol.

mX = mC + mH + mO = 0,3 × 12 + 0,55 × 2 + 0,25 × 16 = 8,7(g).

► 2 ancol → 1 ete + 1 H2O nH2O = nX ÷ 2 = 0,125 mol.

Bảo toàn khối lượng: mete = 8,7 - 0,125 × 18 = 6,45(g) chọn A.

6,45 gam.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP