Dung dịch chất X không làm đổi màu...

Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím, dung dịch chất Y làm quỳ ...

0
Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím, dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được kết tủa. Hai chất X và Y tương ứng là
KNO3 và Na2CO3.Ba(NO3)2 và Na2CO3.Na2SO4 và BaCl2.Ba(NO3)2 và K2SO4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Nhận thấy Y làm quỳ tím hóa xanh Loại C và D.

+ Loại A vì KNO3 + Na2CO3 không xảy ra phản ứng.

+ Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl Chọn B
Ba(NO3)2 và Na2CO3.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP