Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch...

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3, kết quả thí n...

0
Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol):
Số mol kết tủa


Giá trị của X là
0,12.0,14.0,15.0,20.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

nOH = 4nAl3+ – n x = nAl3+ = (0,1 + 0,5) ÷ 4 = 0,15 mol chọn C.

0,15.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP