Cho các chất: buta-1 3-đien benzen ancol anlylic...

Cho các chất: buta-1,3-đien, benzen, ancol anlylic, anđehit axetic, a...

0
Cho các chất: buta-1,3-đien, benzen, ancol anlylic, anđehit axetic, axit acrylic, vinylaxetat. Khi cho các chất đó cộng H2 dư (xúc tác Ni, t°) thu được sản phẩm hữu cơ, đốt cháy sản phẩm hữu cơ này cho số mol H2O lớn hơn số mol CO2. Số chất thỏa mãn là
6.3.45.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Khi cộng H2 dư với Ni xúc tác ta có:

+ Buta-1,3-đien C4H6 + 2H2 → C4H10 (Chọn) vì khi đốt 4CO2 + 5H2O

+ Benzen C6H6 + 3H2 → C6H12 (Loại).

+ Ancol anlylic C3H6O + H2 → C3H8O (Chọn) vì khi đốt 3CO2 + 4H2O

+ Anđehit axetic C2H4O + H2 → C2H6O (Chọn) vì khi đốt 2CO2 + 3H2O

+ Axit acrylic C3H4O2 + H2 C3H6O2 (Loại)

+ Vinylaxetat C4H6O2 + H2 C4H8O2 (Loại)

=> Chọn B

3.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP