Dùng khí hiđro dư để khử x gam...

Chương 5: Hiđro - Nước Dùng khí hiđro dư để khử x gam sắt(III) oxit, ...

0
Chương 5: Hiđro - Nước

Dùng khí hiđro dư để khử x gam sắt(III) oxit, sau phản ứng người ta thu được y gam sắt kim loại. Nếu dùng lượng sắt này cho phản ứng hoàn toàn với axit clohiđric có dư thì thu được 5,6 lít khí hiđro đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Viết các phương trình phản ứng hóa học.

b) Hãy xác định giá trị x, y và lượng muối sắt(II) clorua tạo thành sau phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Các phương trình phản ứng hóa học:

Fe2O3 + 3H2 −to→ 2Fe + 3H2O (1)

Fe + 2Hcl → FeCl2 + H2 (2)

Từ (2): nFe = nH2= 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

→ y = mFe = 0,3 x 56 = 16,8 (gam)

Từ (1): nFe2O3= 1/2 nFe= 0,3/2= 0,15 (mol)

→ x = mFe2O3= 0,15 x 160 = 24 (gam)

Từ (2): nFeCl2= nFe = 0,3 (mol) → mFeCl2= 0,3 x 127 = 38,1 (gam)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP