During the procedure described in paragraph 3 when...

During the procedure described in paragraph 3, when clay particles ar...

0
During the procedure described in paragraph 3, when clay particles are placed into water they _______.
dissolve quicklyseparate into different sizestake some time to sink to the bottomstick to the sides of the water container

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
take some time to sink to the bottom

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP