Este đa chức mạch hở X có công...

Este đa chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 tác dụng với dung...

0
Este đa chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của một axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng?
Z hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường.Chỉ có 02 công thức cấu tạo thỏa mãn X.Phân tử X có 3 nhóm -CH3.Chất Y không làm mất màu nước brom.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chỉ có 02 công thức cấu tạo thỏa mãn X.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP