Four of the hotel's executive suites have been...

Four of the hotel's executive suites have been ------- for traveling ...

0
Four of the hotel's executive suites have been ------- for traveling diplomats who are on overseas assignments.
placed reserved collected remained

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
reserved

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP