Gen M có 2400 nucleotit và có A...

Gen M có 2400 nucleotit và có A/G = 2/3. Gen M bị đột biến thành gen ...

0
Gen M có 2400 nucleotit và có A/G = 2/3. Gen M bị đột biến thành gen m có chiều dài không đổi so với gen trước đột biến và G = 719. Phát biểu nào sau đây sai?
Cặp gen Mm nhân đôi một lần thì số nucleotit tự do loại A môi trường cung cấp là 961.Gen m có số liên kết hidro là 3120.Đột biến trên thuộc dạng đột biến thay thế một cặp nucleotit.Cặp gen Mm nhân đôi một lần thì tổng số nucleotit tự do môi trường cung cấp là 4800.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đột biến trên thuộc dạng đột biến thay thế một cặp nucleotit.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP