Tiêu hoá là quá trình...

Tiêu hoá là quá trình

0
Tiêu hoá là quá trình
làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơbiến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng và tạo năng lượngbiến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ đượctạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP