Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 được mắc...

Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 được mắc vào mạch điện như hình vẽ. Biết ban đầ...

0
Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 được mắc vào mạch điện như hình vẽ. Biết ban đầu biến trở Rb có giá trị sao cho 2 đèn sáng bình thường. Nếu tăng giá trị biến trở lên một ít thì độ sáng

đèn Đ1 tăng và độ sáng của đèn Đ2 giảm.đèn Đ1 giảm và độ sáng của đèn Đ2 tăng.đèn Đ1 và đèn Đ2 đều tăng.đèn Đ1 và đèn Đ2 đều giảm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đèn Đ1 giảm và độ sáng của đèn Đ2 tăng.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP