Phát biểu nào sau đây là không đúng?...

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

0
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Tia X và tia tử ngoại đều kích thích được một số chất phát quang.Tia X và tia tử ngoại đều có tác dụng mạnh lên kính ảnh.Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP