Hai con lắc lò xo giống hệt nhau...

Hai con lắc lò xo giống hệt nhau, treo thẳng đứng, đang dao động điều...

0
Hai con lắc lò xo giống hệt nhau, treo thẳng đứng, đang dao động điều hòa. Lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo các lò xo phụ thuộc thời gian theo quy luật được mô tả bởi đồ thị hình vẽ. (con lắc (I) là đường nét liền, con lắc (II) là đường nét đứt). Chọn mốc thế năng đàn hồi tại vị trí cân bằng của vật nặng các con lắc. Tại thời điểm t0 động năng của con lắc (I) bằng 4 mJ thì thế năng đàn hồi của con lắc (II) bằng

16 mJ4 mJ8 mJ12 mJ

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ok
12 mJ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
-1
Đáp án đúng của câu này là:
12 mJ

Gửi 5 năm trước

1
Giải giúp e với! – Trần Văn Đức5 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP