Hai điện tích điểm q1 = +3 μC...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Hai điện tích điểm q1 = +3 (μC) và q...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Hai điện tích điểm q1 = +3 (μC) và q2 = -3 (μC),đặt trong dầu (ε= 2) cách
nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:
A. lực hút với độ lớn F = 45 (N). B. lực đẩy với độ lớn F =45 (N).
C. lực hút với độ lớn F = 90 (N). D. lực đẩy với độ lớn F =90 (N).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đán án A ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP