Half way to the office Paul turn __________round...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Half way to the office Paul (turn) __________roun...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Half way to the office Paul (turn) __________round and (go) __________back home
because he (forget) __________to turn the gas off.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

turned – went – had forgotten

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP