Hành vi nào dưới đây thể hiện hình...

Hành vi nào dưới đây thể hiện hình thức sử dụng pháp luật ?

0
Hành vi nào dưới đây thể hiện hình thức sử dụng pháp luật ?
Anh A bán chiếc xe máy mà anh là chủ sở hữu. ạn M tự ý sử dụng máy tính của bạn cùng lớp. Bạn C mượn sách của bạn A nhưng không giữ gìn, bảo quản. Anh K lấy trộm tiền của chị M khi chị không cảnh giác.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Anh A bán chiếc xe máy mà anh là chủ sở hữu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP