Người chịu trách nhiệm hành chính do mọi...

Người chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình g...

1
Người chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là
từ đủ 16 tuổi trở lên. từ đủ 18 tuổi trở lên. người dưới 18 tuổi. từ đủ 14 tuổi trở lên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
từ đủ 16 tuổi trở lên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP