He behaved in a very strange way That...

He behaved in a very strange way. That surprised me a lot.

0
He behaved in a very strange way. That surprised me a lot.
What almost surprised me was the strange way he behaved.His behavior was a very strange thing, that surprised me the most.I was almost surprised by his strange behavior.He behaved very strangely, which surprised me very much.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
He behaved very strangely, which surprised me very much.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP