He was very sorry that he didn't see...

Viết Lại Câu He was very sorry that he didn't see Andrey on her trip ...

0
Viết Lại Câu

He was very sorry that he didn't see Andrey on her trip to London.
He greatly regretted _______________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

He greatly regretted not seeing Andrey on her trip to London.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP