Hội nghị Ban Chấp hành Trung trong Đảng...

Hội nghị Ban Chấp hành Trung trong Đảng lần thứ 15 (1 - 1939) đã xác ...

0
Hội nghị Ban Chấp hành Trung trong Đảng lần thứ 15 (1 - 1939) đã xác định phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam ra sao?
Đấu tranh chính trị đòi Mĩ - Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ.Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị để giành chính quyền.Đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang.Đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP